Як виміряти «корупційну температуру» в реформованих закладах «первинки»?

У межах медичної реформи 27 поліклінік Рівненщини змінили свій юридичний статус із комунального закладу на комунальне некомерційне підприємство (КНП). Зміна цього статусу означає, що їхня робота має стати набагато прозорішою.

Зокрема, заклади первинної медичної допомоги тепер зобов’язані періодично публікувати свої фінансові звіти, біографічні довідки керівників, їх річні звіти та принципи формування і розмір винагороди головних лікарів тощо.

Центр «Сівітас» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» протягом 2019 року  здійснює моніторинг прозорості роботи поліклінік. Результатом моніторингу стане «Антикорупційний термометр» із рейтингом прозорості роботи 27-ми перереєстрованих поліклінік Рівненської області.

Які законодавчі та нормативно-правові акти стали основою для методології?

1.Відповідно до частини 8 ст. 78 Господарського кодексу України, обов’язковому оприлюдненню підлягає така інформація про діяльність комунальних унітарних підприємств:

 • цілі діяльності комунального унітарного підприємства;
 • квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування;
 • аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством;
 • статут комунального унітарного підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;
 • біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних);
 • біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним;
 • річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства;
 • структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;
 • рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства;
 • опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;
 • відомості про договори, учасником яких є комунальне унітарне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”;
 • інформація про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

Відповідальність за оприлюднення та достовірність вказаної інформації, несе керівник комунального підприємства відповідно до законів України та умов укладеного з ним контракту.

 1. Відповідно до НаказуМОЗ України від 02 червня 2016 р. № 509 «Про здійснення заходів з контролю використання лікарських засобів…» інформування про залишки ліків повинно здійснюватися на спеціальній визначеній органом управління охороною здоров’я в регіоні web-сторінці. Медзаклади повинні щотижнево оновлювати інформацію про отримання (кількість, од., № серії), наявні залишки, а також розподіл ліків за закладами.

Згідно Наказу управління охорони здоров’я Рівненської ОДА № 392, в межах співробітництва Рівненської ОДА з БФ «Пацієнти України» за підтримки Програми розвитку ООН та Міжнародного фонду «Відродження» медичні заклади області зобов’язані користуватися для публікації залишків ліків системою відкритих ліків http://eliky.in.ua/ «Є Ліки».

 1. Відповідно до Наказу МОЗ України від 25.07.2017 № 848 “Про здійснення заходів з контролю за надходженням і використанням благодійних пожертв у закладах охорони здоров’я” , розміщення інформації про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб здійснюється:

1) щокварталу не пізніше десятого числа місяця, наступного за звітним кварталом;

2) на території закладу охорони здоров’я у загальнодоступному місці, а також на офіційному веб-сайті закладу охорони здоров’я та/або офіційних веб-сайтах Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 1. На діяльність КНП також поширюються норми дії ЗУ «Про запобігання корупції», «Про публічні закупівлі», «Про доступ до публічної інформації».

Методика аналізу рівня прозорості роботи КНП Рівненської області

 

№ за/п Критерій аналізу Кількість балів, які нараховуються КНП за виконання критерію Оцінка Примітки
1 Наявність сайту / сторінки у соціальних мережах, на якій КНП інформує громадськість про свою діяльність 2 бали    
2 Надання відповідей на звернення та запити про доступ до інформації у визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Законом України «Про звернення громадян» терміни (встановлюється за результатами комплексного аналізу надання відповідей на запитувану у КНП інформацію протягом поточного кварталу) Вчасне надання відповідей на інформаційні запити 1 бал   Максимум за цей пункт – 2,5 балів
Надання відповідей на інформаційні запити із порушенням визначених у Законі термінів 0,5 балів
Невиконання запиту 0 балів
Надання повного переліку запитуваної інформації 1,5 балів
Часткове задоволення запиту на інформацію 1 бал
Невиконання запиту 0 балів
3 Наявність на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті суб’єкта управління квартальної та річної фінансової звітності КНП Вчасне оприлюднення фінансової звітності (згідно визначених українським законодавством та іншими нормами термінів) 1,5 балів   Максимум за цей пункт – 1,5 балів
Оприлюднення фінансової звітності з порушенням визначених законодавством термінів 1 бал
Не оприлюднення фінансової звітності 0 балів
4

 

 

 

Наявність на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті суб’єкта управління статуту КНП у чинній редакції 1 бал    
5

 

Наявність на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті суб’єкта управління біографічної довідки керівника КНП 1 бал    
6 Наявність на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті суб’єкта управління інформації про структуру, принципи формування і розмір винагороди керівника КНП Наявність усієї інформації 1,5 балів   Максимум за цей пункт – 1,5 балів
Неповна інформація 1 бал
Відсутність інформації 0 балів
7 Наявність на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті суб’єкта управління інформації про договори, учасником яких є комунальне унітарне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» (у випадку наявності таких) 1 бал    
8 Своєчасне оприлюднення на сайті е-ліки інформації про залишки ліків Наявність у КНП реєстрації на сайті е-ліки 0,5 балів   Максимум за цей пункт – 1,5 балів
Систематичне оновлення інформації про залишки ліків (не рідше одного разу на місяць)  

1 бал

Відсутність реєстрації на сайті 0 балів
9

 

 

 

Своєчасне оприлюднення на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті суб’єкта управління інформації про надходження та використання благодійних внесків

 

 

Надання звітів про використання благодійних внесків у відповідь на запит 1 бал   Максимум за цей пункт – 2,5 балів
Не надання інформації у відповідь на запит 0 балів
Оприлюднення інформації про надходження та використання благодійних внесків на власному веб-сайті або веб-сайті суб’єкта управління 1,5 балів
10 Відсутність, ймовірного, реального, або потенційного конфлікту інтересів

 

1 бал    
11 Своєчасне заповнення посадовими особами КНП із наданням повної інформації про доходи, матеріальні зобов’язання та власність електронної декларації про доходи Наявність декларації 0,5 балів   Максимум за цей пункт – 1,5 балів
Своєчасність оприлюднення декларації 1 бал
12

 

 Відсутність порушень під час публічних закупівель КНП через електронну систему ProZorro (відсутність встановлених АМКУ, ДАСУ, Управлінням захисту економіки порушень) 1 бал    
  Всього 18 балів (максимум)    

 

Результатами дослідження громадські активісти вже згодом поділяться з журналістами та представниками пацієнтських організацій.

12 вересня о 12.00 у приміщенні Рівненського медіа-центру (м.Рівне, вул. Драгоманова, 20) ГО «Центр суспільних дій «СІВІТАС» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» відбудеться прес-конференція на тему: «Презентація рейтингу прозорості та підзвітності комунальних некомерційних підприємств первинної медичної допомоги Рівненщини «Антикорупційний термометр».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *