Активісти проаналізували фінансовий стан комунальних підприємств Рівного

01._17

У Рівному Громадська організація «Центр суспільних дій «Сівітас» презентувала результати моніторингу діяльності комунальних підприємств Рівного та запропонувала шляхи підвищення ефективності їх роботи. Прес-конференція на тему: «Фінансовий стан і результати роботи комунальних підприємств Рівного» відбулась 17 жовтня у Рівненському будинку вчених.

Аналіз фінансового стану і фінансових результатів 24-х комунальних підприємств м. Рівне за 2016–2017 рр. показав, що в цілому діяльність підприємств є достатньо ефективною, причому ефективність використання комунальної власності зросла в 2017 році.

Так, у розпорядженні підприємств комунальної власності міста станом на кінець 2017 року знаходилось майна на суму 403,6 млн. грн., що на 79,3% менше, ніж на кінець 2016 року (1952 млн. грн.), при цьому доходи рівненських КП за 2017 рік виросли на 16% і досягли значення 280,2 млн. грн., загальний прибуток підприємств також зріс, тобто ефективність використання майна в цілому підвищилась (суттєве зменшення активів відбулося за рахунок значного списання основних засобів з балансів підприємств житлово-комунальної сфери).

Найбільші інвестиції в 2017 році серед усіх підприємств отримало КП «Рівнеелектроавтотранс» – 47,2 млн. грн., але це підприємство погіршило свої результати діяльності, ставши з прибуткового збитковим, причому сума збитку є максимальною серед усіх КП. Зауважимо, що електроавтотранспортні підприємства інших обласних центрів в 2017 році теж отримували значні обсяги інвестицій, проте на відміну від рівненського, значно покращили свої результати діяльності і отримали прибутки.

Аналіз доходів і прибутків КП Рівного показав, що у 5-ти підприємств спостерігається незначне зменшення доходів, що призвело двох з них до збитковості (ЖКСРБП «Галузеве» та КП «Рівнеавтотранспорт»). Доходи решти підприємств зросли, причому максимальний приріст має КП «Рівнеелектроавтотранс» (+14 млн. грн.), КАТП 1728, (+6,5 млн. грн.), КП «Трест зеленого господарства» (+5,3 млн. грн.).

Безумовно позитивним явищем у діяльності КП Рівного є те, що лише 4 підприємства з 24 стали збитковими в 2017 році, причому в 2016 році всі збиткові підприємства мали прибуток. Найбільші збитки (майже 3,3 млн. грн.) незважаючи на вкладені інвестиції і зростання доходів, отримало Рівнеелектроавтотранс, хоча в 2016 році це підприємство мало прибуток в розмірі 1,5 млн. грн. Збиток решти підприємств (КП «Автокомфорт», ЖКСРБП «Галузеве», КП «Рівнетранспорт» є порівняно невисоким. Також позитивним досягненням в результатах рівненських КП 2017 року є те, що 4 підприємства подолали збитковість (ЖКП «Галицьке», ЖКП «Західне», ЖКП «Покровське», КП «Сонячне»), в тому числі і завдяки оптимізації майна, а 9 підприємств збільшили розміри своїх прибутків.

Таким чином, загальний фінансовий результат рівненських КП за 2017 рік є позитивним (4,9 млн. грн. прибутку), і на 6% більшим за результат 2016 року.

06_10

Щодо майнового стану, то зазначимо, що половина рівненських КП мають сильно зношені основні засоби, лише на 5-ти підприємствах відбулося суттєве оновлення майна. Практично всі підприємства мають достатню платоспроможність, майже відсутня залежність від кредиторів і, на відміну від КП інших обласних центрів, рівненські КП мають достатні показники оборотності активів у доходах, що також є свідченням певного нормального рівня ділової активності.

Щодо шляхів покращення ефективності роботи комунальних підприємств може бути використання конкурентних публічних закупівель. Чи використовують рівненські КП їх у повній мірі?

За результатами аналізу публічних закупівель комунальних підприємств Рівного у 2017–2018 рр. встановлено, що близько 70% усіх витрачених КП коштів відбулося із застосуванням конкурентних процедур. Рівненські комунальники найчастіше використовували відкриті торги та відкриті торги з публікацією англійською мовою.

30% коштів рівненські комунальники витратили на закупівлях, використовуючи неконкурентні процедури: звіт про укладений договір та переговорну процедуру.

У результаті застосування конкурентних процедур закупівель, комунальні підприємства загалом змогли досягти економії коштів у розмірі 5% від очікуваної вартості товарів, робіт та послуг.

Закупівлі на найбільші суми через конкурентні процедури здійснили такі КП Рівного:

1) КП «Рівнеелектроавтотранс».

2) КП Рівненське шляхово-експлуатаційне управління доріг (РШЕУ).

3) КП Рівненський міський трест зеленого господарства.

4) Комунальне автотранспортне підприємство 1728.

Серед них лише КП «Рівнеелектроавтотранс» та КП Рівненський міський трест зеленого господарства змогли зекономити кошти понад 10%.

Рівень економії коштів РШЕУ (6%) та КАТП (3%) 1728 був значно нижчим. Це може пояснюватися низкою виявлених фактів, що можуть свідчити про порушення під час проведення цими комунальними підприємствами відкритих торгів.

Серед комунальних підприємств, які вкрай рідко вдавалися до конкурентних процедур закупівель:

1) КП «Спецкомбінат-ритуальна служба» (0% економії коштів).

2) КП «Міськсвітло» (4% економії коштів).

3) КП «Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс «Електронік-Рівне» (1% економії коштів).

У результаті нечастого застосування конкурентних процедур, ці 3 підприємства досягли найнижчого рівня економії коштів.

Експерт з питань протидії корупції ГО «Центр суспільних дій «Сівітас», Петро Долганов:

«Варто відзначити вкрай низький рівень застосування допорогових закупівель серед комунальних підприємств Рівного. Отже, рівненські КП ще мають резерв для економії та поліпшення ефективності їх роботи».

Окрім того підвищити прозорість та підзвітність і, як результат – ефективність роботи рівненських КП можуть такі заходи:

  • виконання КП рішення Рівнеради «Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність суб’єктів господарювання комунальної власності міста Рівного та Переліку інформації про діяльність суб’єктів господарювання комунальної власності міста Рівного, яка підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради». (дедлайн – 16 листопада 2018 року);
  • публікація договорів, актів та транзакцій комунальними підприємствами на порталі e-data;
  • проведення незалежного аудиту окремих КП;
  • позбавлення від збиткових активів.
  • Впровадження корпоративного управління через створення на комунальних підприємствах наглядових рад за критеріями, які мають визначити депутати Рівнеради.

Такий орган управління міг би виконувати такі функції: розробляти та погоджувати стратегію розвитку підприємства, контролювати діяльність КП, визначати відповідность роботи поставленим цілям, відбирати кандидатури на посаду керівника КП з подальшим погодженням міським головою, ініціювати звільнення керівника КП, затверджувати умови контракту з керівником КП.

Результат пошуку зображень за запитом "сівітас матра"

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *