Депутати Рівнеради змінили принципи діяльності комунальних підприємств

Депутати Рівнеради змінили принципи діяльності комунальних підприємств

В житті комунального господарства Рівного відбулася непересічна подія, яка залишилася непоміченою. Ще 16 серпня на 24 сесії Рівнерада ухвалила рішення №4743 «Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність суб’єктів господарювання комунальної власності міста Рівного та Переліку інформації про діяльність суб’єктів господарювання комунальної власності міста Рівного, яка підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради».

Цим рішенням депутати визначились, яким чином комунальні підприємства Рівного будуть виконувати норми чинного законодавства щодо прозорості та відкритості у діяльності та підзвітоності використання коштів. Очікується, що вже через три місяці після набрання чинності цим рішенням підприємства, які заснувала Рівненська міська рада оприлюднюватимуть таку інформацію: про послуги та діяльність, яку вони проводять, статути, контакти керівників підприємств, їхні  біографічні довідки та річні звіти, укладені договори та іншу публічну інформацію.

Впродовж наступних 3 місяців до контрактів з керівниками міських КП будуть внесені зміни, якими на комунальників буде покладено обов’язок щодо контролю за виконанням цього рішення.

Ініціатором та автором цього рішення став депутат Рівнеради Микола Бляшин. Провівши усі обговорення із зацікавленими сторонами, ним на Погоджувальній раді було запропоновано внести проект рішення на розгляд сесії 16 серпня у додаткові питання до орієнтовного порядку денного. Підтримали узгоджений проект рішення представники усіх фракцій міськради.

Нагадаємо, що 16 березня цього Рівненська обласна рада прийняла «Порядок оприлюднення інформації, що стосується діяльності комунальних підприємств». Проект рішення був підготовлений виконавчим апаратом ради за зверненням ГО «Центр суспільних дій «Сівітас».

За словами голови Центру, Володимира Зиля, виконавчий апарат облради стежить за виконанням цього рішення комунальними підприємствами. Результати власного моніторингу публічності КП Рівненської обласної ради, Рівненської, Здолбунівської та Дубенської міських у «Сівітасі» планують оприлюднити дещо згодом.

За зверненням ГО «Центр суспільних дій «Сівітас» власні порядки оприлюднення зобов’язалися також зареєструвати у Березнівській та Корецькій міськрадах, а у Радивилівській міській ОТГ відповідний проект рішення вже опубліковано 17 серпня на веб-сайті ради.

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

(24 сесія, 7 скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

16 серпня 2018 року                                                                              № 474

Про затвердження Порядку оприлюднення

інформації про діяльність суб’єктів

господарювання комунальної власності

міста Рівного та Переліку інформації про

діяльність суб’єктів господарювання

комунальної власності міста Рівного,

яка підлягає обов’язковому розміщенню

на офіційному веб-сайті Рівненської

міської ради

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, статей 78, 90 Господарського кодексу України, Закону України “Про відкритість використання публічних коштів” , статті 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, з метою забезпечення прозорості при використанні майна територіальної громади, підвищення ефективності роботи суб’єктів господарювання комунальної власності міста Рівного, вільного доступу громадян до інформації, керуючись статтями 25, 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок оприлюднення інформації про діяльність суб’єктів господарювання комунальної власності міста Рівного (додаток 1).

2. Затвердити Перелік інформації про діяльність суб’єктів господарювання комунальної власності міста Рівного, яка підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради (додаток 2).

3. Затвердити Перелік відомостей, які підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів” (додаток 3).

4. Дія цього рішення поширюється на всіх суб’єктів господарювання комунальної власності міста Рівного (далі в тексті – суб’єкти):

всі види комунальних підприємств (підприємств, утворених компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності міста Рівного, які входять до сфери його управління);

всі господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді міста Рівного, а також господарське товариство, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого належать господарському товариству, частка територіальної громади міста Рівного в якому становить 100 відсотків;

суб’єкти, що діють на основі лише комунальної власності: комунальні підприємства (код за Класифікатором організаційно-правових форм господарювання – 150) та їхні дочірні підприємства (код за Класифікатором організаційно-правових форм господарювання – 160), засновниками яких є суб’єкти господарювання (код за Класифікатором організаційно-правових форм господарювання – 150);

суб’єкти, частка комунальної власності у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків (коди за Класифікатором організаційно-правових форм господарювання – 230, 231, 232, 240, 250 і 550), та їхні дочірні підприємства (код за Класифікатором організаційно-правових форм господарювання – 160);

суб’єкти, частка комунальної власності у статутному капіталі яких становить величину, що забезпечує органам місцевого самоврядування право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів (коди за Класифікатором організаційно-правових форм господарювання – 230, 231, 232, 240, 250 і 550).

5. Всі суб’єкти господарювання комунальної власності міста Рівного, на яких поширюється це рішення, зобов’язані протягом трьох місяців після набуття чинності цим рішенням забезпечити оприлюднення всієї інформації по кожному пункту Переліку, зазначеного в додатку 2 до цього рішення, в порядку, визначеному цим рішенням.

З метою уникнення дублювання інформації та забезпечення актуальності відомостей допускається замість безпосереднього оприлюднення інформації чи даних, зазначених у додатку 2, надавати/оприлюднювати у відповідному розділі гіперпосилання на відповідну інформацію на загальнодоступних ресурсах лише в разі якщо такі дані чи інформація оприлюднюються в порядку, визначеному законом України (Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, Законом України “Про публічні закупівлі” та іншими).

6. Інформація, вказана в додатку 3 до цього рішення, крім виконання вимог Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”, окремо вказується в розділі відповідного комунального підприємства на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради.

З метою уникнення дублювання інформації та забезпечення актуальності відомостей допускається замість безпосереднього оприлюднення інформації чи даних, зазначених у додатку 2, надавати/оприлюднювати у відповідному розділі гіперпосилання на відповідну інформацію на загальнодоступних ресурсах лише в разі якщо такі дані чи інформація оприлюднюються в порядку, визначеному законом України (Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, Законом України “Про публічні закупівлі” та іншими).

7. Відповідальність за своєчасність надання, оновлення, розміщення інформації на офіційному веб-сайті покласти на керівників суб’єктів господарювання комунальної власності міста Рівного, які є розпорядниками такої інформації. Керівник суб’єкта (особа, яка виконує його обов’язки) несе персональну відповідальність за виконання цього рішення.

8. У разі порушення або невиконання цього рішення, в тому числі при надходженні двох і більше обґрунтованих скарг щодо порушення цього рішення, керівнику відповідного суб’єкта господарювання, на якого поширюється це рішення (особі, яка виконує його обов’язки), оголошується догана за кожен випадок порушення в порядку, визначеному законом.

9. Суб’єкт господарювання, на якого поширюється це рішення, оприлюднює інформацію про свою діяльність, крім випадків, установлених законом. У разі якщо перелік інформації про діяльність суб’єкта господарювання, на якого поширюється це рішення, визначений законом і є ширшим ніж той, що вказаний у цьому рішенні, суб’єкт керуються переліком, вказаним у законі.

10. Відповідальним особам упродовж 3 місяців після набуття чинності цим рішенням забезпечити внесення змін і надалі забезпечити наявність у контрактах, які укладаються з керівниками всіх суб’єктів господарювання комунальної власності міста Рівного, на яких поширюється це рішення, норми про покладення на керівника обов’язків щодо виконання цього рішення та відповідальність за його невиконання.

11. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю; постійній комісії з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, Регламенту, депутатської діяльності та етики; постійній комісії з питань міського господарства і секретарю міської ради С. Паладійчуку, а організацію його виконання – керівникам суб’єктів господарювання, на яких поширюється це рішення, та виконавчим органам Рівненської міської ради в частині, що стосується їхньої діяльності.

 

Секретар міської ради                                                         С. Паладійчук

Додаток 1

до рішення Рівненської

міської ради

16.08.2018 № 4743

ПОРЯДОК

оприлюднення інформації про діяльність суб’єктів

господарювання комунальної власності міста Рівного

1. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

1. Метою цього Порядку є забезпечення відкритості, прозорості та публічності діяльності суб’єктів господарювання комунальної власності та їхніх службових осіб, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію.

2. Основними завданнями є:

1) інформування мешканців міста про діяльність суб’єктів господарювання комунальної власності міста Рівного, на яких поширюється це рішення, про послуги, що надаються такими суб’єктами, та тарифи на них, про фінансову та господарську діяльність цих суб’єктів;

2) організація процесу інформування суб’єктів господарської діяльності, представників засобів масової інформації, потенційних інвесторів та всіх зацікавлених осіб про діяльність суб’єктів господарювання комунальної власності міста Рівного, на яких поширюється це рішення;

3) забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності;

4) забезпечення можливості контролю з боку громадськості за господарською та іншою діяльністю суб’єктів господарювання комунальної власності;

5) підвищення ефективності використання комунального майна.

 

2. ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ ІНФОРМУВАННЯ

1. Предметом інформування є господарська та інша діяльність суб’єктів господарювання комунальної власності міста Рівного, на яких поширюється це рішення.

2. Перелік інформації, що підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради в мережі Інтернет, зазначений у додатку 2.

З метою уникнення дублювання інформації та забезпечення актуальності відомостей допускається замість безпосереднього оприлюднення інформації чи даних, зазначених у додатку 2, надавати/оприлюднювати у відповідному розділі гіперпосилання на відповідну інформацію на загальнодоступних ресурсах лише в разі якщо такі дані чи інформація оприлюднюються в порядку, визначеному законом України (Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, Законом України “Про публічні закупівлі” та іншими).

3. Оприлюднення інформації на виконання цього Порядку здійснюється державною мовою.

4. При інформуванні забороняється подавати інформацію агітаційного чи пропагандистського характеру, зокрема звернення, заклики, гасла за ту чи іншу партію або політичних діячів, інформацію яка містить політичну агітацію.

3. МЕХАНІЗМ, ФОРМА ТА СТРОКИ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЇЇ НА ОФІЦІЙНОМУ ВЕБ-САЙТІ
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. На офіційному веб-сайті Рівненської міської ради створюється окремий розділ “Комунальні підприємства та суб’єкти господарювання” з цілодобовим та безоплатним доступом та з підрозділами, які стосуються кожного суб’єкту господарювання комунальної власності міста Рівного, на яких поширюється це рішення.

Підрозділи мають містити однотипне розміщення інформації та однотипну структуру щодо кожного суб’єкта та інформацію у формі відкритих даних.

2. У розділі “Комунальні підприємства та суб’єкти господарювання” забезпечується можливість подачі кожним користувачем веб-сайту, зареєстрованим за допомогою вказання прізвища, ім’я та по батькові і електронної адреси, онлайн-скарги щодо недостовірності інформації та/або її неактуальності чи неповноти із зазначенням того, в чому саме є порушення або яка саме інформація відсутня. Не вимагається особливої ідентифікації чи виконання інших вимог для заповнення такої скарги.

Адміністратор веб-сайту в разі надходження такої скарги від користувача не пізніше наступного робочого дня передає її для розгляду і вжиття заходів (у разі обґрунтованості скарги) уповноваженій особі відповідного суб’єкта. Суб’єкт зобов’язаний не пізніше 5 робочих днів (а в разі неможливості з об’єктивних причин і з наданням у вказаний вище строк письмових пояснень адміністратору із зазначенням причин – не пізніше як протягом 15 робочих днів) вжити заходів та усунути порушення або надати адміністратору мотивовану відмову.

3. Уповноважена особа, визначена наказом керівника суб’єкта, подає адміністратору офіційного веб-сайту Рівненської міської ради для розміщення інформацію про діяльність суб’єкта в електронному вигляді, а інформацію, що містить цифрові показники, – в машинозчитуваній формі, що дозволяє її обробку.

4. Адміністратор офіційного веб-сайту забезпечує захист розміщеної інформації від несанкціонованої модифікації. За зверненням уповноваженої особи, вказаної в пункті 3 розділу 3 цього Порядку, надає письмове підтвердження про факт отримання інформації для оприлюднення.

Адміністратор офіційного веб-сайту зобов’язаний розмістити та актуалізувати дані на сайті не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації від уповноваженої особи і може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за порушення цього строку.

5. Оновлення інформації відбувається не пізніше ніж через 10 робочих днів по кожному пункту Переліку, зазначеному в додатку 2, з моменту створення такої інформації або зміни відомостей/даних, які оприлюднені відповідно до Переліку (додаток 2). Відповідальність за оновлення інформації несе суб’єкт господарювання комунальної власності міста Рівного, на якого поширюється це рішення.

Інформація оприлюднюється із зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення інформації.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

1. Керівник (особа, яка виконує його обов’язки) суб’єкта господарювання комунальної власності міста Рівного, на якого поширюється це рішення, несе персональну відповідальність за своєчасність надання, оновлення, розміщення та доступність інформації на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради.

У разі порушення або невиконання цього рішення, в тому числі при надходженні двох і більше обґрунтованих скарг щодо порушення цього рішення, керівнику відповідного суб’єкта господарювання, на якого поширюється це рішення (особі, яка виконує його обов’язки), оголошується догана за кожен випадок порушення в порядку, визначеному законом..

2. Контроль за своєчасністю надання, оновлення, розміщення інформації на офіційному веб-сайті здійснюють особи, уповноважені міським головою і секретарем Рівненської міської ради, та відповідальні особи контрольного відділу апарату Рівненської міської ради у спосіб, визначений цим рішенням та рішеннями керівників, а також інші особи – шляхом подання скарг та звернень відповідно до законодавства України та цього рішення.

Відповідальний працівник контрольного відділу Рівненської міської ради зобов’язаний кожні 6 місяців дії цього рішення (не пізніше першого липня та першого лютого відповідного року дії рішення) здійснювати контроль за достовірністю та повнотою розміщеної інформації на веб-сайті Рівненської міської ради, передбаченої цим рішенням, та за виконанням цього рішення. Цей контроль він здійснює шляхом вибіркового контролю інформації щодо не менше як 50 % від усіх зареєстрованих суб’єктів господарювання комунальної власності міста Рівного, на яких поширюється це рішення, станом на дату перевірки та не менше як 50 % відомостей про цих суб’єктів на сайті ради і надає звіт про проведену перевірку, а також про всі подані скарги і вжиті заходи відповідно до цього Порядку міському голові, секретарю міської ради і постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю. Вказаний звіт також оприлюднюється на офіційному сайті Рівненської міської ради.

 

Секретар міської ради                                                         С. Паладійчук

Додаток 2

до рішення Рівненської

міської ради

16.08.2018 № 4743

ПЕРЕЛІК

інформації про діяльність суб’єктів господарювання

комунальної власності міста Рівного, яка підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО КОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА

1. Повне найменування, код, контактні дані (адреса, індекс, телефони та час роботи), в тому числі електронна пошта.

2. Основна діяльність (послуги, роботи, товари), місія, функції, повноваження, основні завдання та напрями діяльності.

3. Керівник та всі заступники (прізвище, ім’я та по батькові, фото, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, місце та час прийому громадян).

4. Статут суб’єкта в чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше протягом останніх 3 років.

5. Організаційна структура суб’єкта господарювання комунальної власності міста Рівного з назвами структурних підрозділів, їхніми основними функціями, прізвищем, ім’ям та по батькові керівників, їхніми фотографіями, службовими номерами засобів зв’язку, адресами електронної пошти, місцем та часом прийому громадян, штатним розписом на відповідний рік розміщення інформації.

6. Оголошення про всі вакансії суб’єкта господарювання комунальної власності та порядок і умови подання документів для їх зайняття або повідомлення про відсутність вакансій, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

7. Відомості про майно, яке може бути надано в оренду та/або відчужене, із зазначенням його характеристики та фотографії цього майна.

8. Інформація про послуги суб’єкта для фізичних та юридичних осіб, ціни, порядок формування цін та умови і порядок оплати послуг, у тому числі реквізити для сплати коштів за послуги.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПО КОЖНОМУ СУБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА

1. Щорічний фінансовий звіт суб’єкта господарювання комунальної власності міста.

2. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством.

3. Річний план закупівель (включно зі змінами та додатками) та зміни до нього.

4. Інформація про операції та зобов’язання суб’єкта господарювання комунальної власності міста з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання суб’єкта господарювання комунальної власності міста (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

5. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності суб’єкта господарювання комунальної власності міста, та заходи щодо управління такими ризиками.

6. Відомості, які підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”, у тому числі обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за попередній квартал (всього та в розрізі бюджетних програм; при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету).

7. Відомості про укладені договори суб’єкта господарювання комунальної власності міста, загальна вартість яких перевищує 50 000 гривень на рік:

1) номер, дата та назва договору;

2) контрагент (найменування, ідентифікаційний код контрагента, місцезнаходження);

3) предмет договору, вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді (квартал), строк дії договору;

4) інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди (квартал), з усіма додатками, які є їхньою невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код контрагента, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) – за наявності);

5) ім’я, прізвище та по батькові відповідальної особи, що вносила інформацію.

8. Порядок та нормативно-правові акти, на основі яких утворюються ціни на послуги.

9. Кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження.

У разі використання коштів суб’єктів, отриманих ними від їхньої господарської діяльності:

підприємство (найменування, ідентифікаційний код контрагента, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);

орган управління майном підприємства (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);

обсяг платежів за договорами за звітний період (у розрізі товарів, робіт і послуг);

відомості про договори, укладені за звітний період, загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код контрагента, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), строк дії договору);

відомості про стан виконання договорів, укладених за попередні звітні періоди, які продовжують виконуватися, загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код контрагента, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) – за наявності).

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЕРІВНИЦТВО КОЖНОГО СУБ’ЄКТА

1. Керівник підприємства (прізвище, ім’я та по батькові, фото, телефон, електронна пошта), його біографічна довідка.

2. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (в разі її утворення) підприємства, принципи їх добору, їхнє членство в наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального підприємства є незалежним.

3. Річні звіти керівника та наглядової ради (в разі її утворення) підприємства.

4. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради підприємства (в разі її утворення), включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням, а також загальна сума посадового окладу, доплат і всіх видів надбавок та інших виплат, що включені до складу заробітної плати.

6. Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо суб’єкта господарювання комунальної власності міста.

7. Порядок складання, подання запиту на інформацію.

8. Звіти щодо задоволення запитів на інформацію за місяць, квартал, рік.

9. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб’єкта господарювання комунальної власності міста Рівне, його дій чи бездіяльності.

Секретар міської ради                                                         С. Паладійчук

Додаток 3

до рішення Рівненської

міської ради

16.08.2018 № 4743

ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ,

які підлягають оприлюдненню  відповідно до Закону

України “Про відкритість використання публічних коштів”

№ пор. Інформація про використання публічних коштів для розміщення на єдиному веб?порталі Відповідальні виконавці Терміни виконання
1 Обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період – всього та в розрізі бюджетних програм Міські
комунальні підприємства
Щоквартально,
не пізніше як

за 35 днів після закінчення
звітного кварталу

2 Обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період – всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету)
3 Інформація про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код фізичної особи – підприємця або код ЄДРПОУ юридичної особи, місцезнаходження), вартість за договором, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору)
4 Інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їхньою невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код фізичної особи – підприємця або код ЄДРПОУ юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість за договором, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності) Міські
комунальні підприємства
Щоквартально,
не пізніше як

за 35 днів після закінчення
звітного кварталу

5 Кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, в тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження

Секретар міської ради                                                         С. Паладійчук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *